با توجه به رشد علوم جدید و اهمیت توسعه کیفی کسب‌وکارهای نوپا، تیم‌های استارتاپی برای ورود به بازار نیازمند حمایت‌های هدفمند و یکپارچه هستند. از این‌رو کارگاه نوآوری هفت‌وهشت در راستای اهداف علمی-پژوهشی خود برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا به عنوان شتابدهنده در حوزه معماری، طراحیِ شهری و طراحی(Design) فعالیت می‌کند و به پرورش کسب‌وکارهای نوپا در این حوزه می‌پردازد.

کارگاه نوآوری هفت‌وهشت از استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه رشد خود هستند، حمایت می‌کند و با ارائه خدمات شتابدهی، فرایند تبدیل ایده به اجرا را تسریع می‌نماید. تمرکز واحد شتابدهی هفت‌وهشت بر موضوعاتی با محوریت معماری، عمران، شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، شهر هوشمند، مهندسی ترافیک، طراحی محصول، مصالح نوین، انرژی پایدار در ساختمان و زیرشاخه‌های صنعت ساختمان است.

 • استقرار در فضای کار اشتراکی هفت‌وهشت
 • تامین مالی اولیه و تخصیص مبلغ 25،000،000 تومان برای هر تیم
 • ارائه خدمات Mentoring و مشاوره توسط متخصصان در این حوزه
 • برگزاری رویدادهای آموزشی و کارگاه‌های تخصصی
 • حمایت از تیم‌ها جهت جذب سرمایه در مرحله رشد
 • توانایی تیم
 • داشتن مدل کسب‌وکار
 • اثرگذاری ایده/طرح بر کیفیت زیست در شهرها
 • میزان انطباق ایده با حوزه‌های تخصصی
 • امکان‌پذیر بودن
 • داشتن نمونه اولیه الزامی نیست اما مزیت محسوب می‌شود.

مراحل ثبت درخواست برای ورود به دوره شتابدهی

مرحله اول

تکمیل فرم درخواست پذیرش

مرحله دوم

بررسی درخواست‌ها توسط تیم
کارشناسی و ارزشیابی اولیه

مرحله سوم

دعوت از تیم‌های برگزیده جهت
ارائه ایده به صورت حضوری

مرحله چهارم

اعلام نتایج ارزشیابی نهایی
و ورود به دوره شتابدهی

فرم درخواست ورود به دوره شتابدهی:

هنگام پر کردن فرم درخواست ورود به دوره شتابدهی کارگاه هفت‌وهشت، این موارد را به خاطر داشته باشید:

- از پاسخ‌های مختصر اما مفید استفاده کنید. جواب‌های تک‌کلمه‌ای، عبارات طولانی و یا کلیات مبهم به ما اجازه نمی‌دهد که متوجه کسب‌وکار شما و میزان پیشرفت آن شویم.

- با ارسال این فرم، کارگاه نوآوری هفت‌وهشت متعهد می‌شود که اطلاعات شما در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار نخواهد گرفت و امنیت اطلاعات شخصی و تیم شما، نزد هفت‌وهشت محفوظ است.

- با ارسال این فرم، شما متعهد می‌شوید که تمام اعضای تیم‌تان از ارسال درخواست برای ورورد به دوره شتابدهی هفت‌وهشت آگاه هستند و اطلاعات وارد شده، صحیح و فاقد هرگونه اشتباه عمدی است.

با موفقیت ارسال شد
خطا خطایی در ارسال رخ داده است

تیم:

مشخصات بنیان‌گذار اصلی تیم:

مشخصات دیگر بنیان‌گذارها:

اطلاعلات موضوع/ ایده