فضای کار اشتراکی بیشتر بدانید
کارگاه تکنیک‌وساخت بیشتر بدانید
خدمات شتابدهی بیشتر بدانید
برگزاری رویداد بیشتر بدانید

درباره هفت‌وهشت

کارگاه نوآوری هفت‌و‌هشت بستری حمایتگر برای توسعه نوآوری در حوزه‌های تخصصی مرتبط با معماری، طراحیِ شهری و طراحی (Design) بوده و با فراهم آوردن فضای کار اشتراکی، کارگاه ساخت و فضای رویداد فرصتی برای تعامل، شکوفایی و توسعه ایده‌های نوآورانه در قالب خدمات شتاب‌دهی است.

اخبار