سرعت انجام کار، مولفه مهمی برای رشد سریع کسب‌وکارهای نوپا است و لازمه این سرعت، دسترسی به ارتباطات موثر و شبکه‌سازی در حیطه‌های مختلف است. فضای کار اشتراکی هفت‌وهشت، با فضای منحصر به فرد و قرارگیری در کارخانه نوآوری آزادی، امکان آشنایی افراد با تیم‌ها و حوزه‌های متفاوت را در بستری حمایتگر و پویا، فراهم کرده‌است. فضای کار اشتراکی هفت‌وهشت، با امکاناتی منعطف و به سه شکل دفتر اختصاصی، پالت‌ با فضایی نیمه‌اختصاصی و میز اشتراکی طراحی شده است.

دفتر اختصاصی

 • محیط کاری خصوصی
 • مجهز به اینترنت و تجهیزات اداری
 • عضویت به صورت سه ماهه
 • قیمت اجاره ماهانه آفیس‌های 12 متری: 6.000.000 تومان
 • قیمت اجاره ماهانه آفیس‌های 24 متری: 10.000.000 تومان
 • قیمت اجاره ماهانه آفیس‌های 49 متری: 16.500.000 تومان

پالت

 • محیط کاری نیمه‌اختصاصی
 • دارای چرخ و قابلیت تغییر چیدمان
 • مجهز به اینترنت و تجهیزات اداری
 • عضویت به صورت ماهانه
 • پالت مربعی با ابعاد تقریبی 2×1/5 متر و ظرفیت نشستن دو نفر
 • پالت مستطیلی با ابعاد تقریبی 3×1 متر و ظرفیت نشستن دو نفر
 • امکان چیدمان پالت‌ها روبه‌روی هم و ایجاد فضای خصوصی برای چهار نفر
 • قیمت اجاره ماهانه پالت: 2.000.000 تومان

میز اشتراکی

 • مجهز به اینترنت
 • امکان قرار دادن سیستم شخصی و وسایل بر روی میز
 • امکان استفاده به صورت تک‌نفره یا گروهی
 • به صورت دونفره و یا چهارنفره
 • قیمت اجاره ماهانه صندلی ثابت در فضای اشتراکی سالن‌7: 600.000 تومان
 • قیمت اجاره ماهانه صندلی ثابت در فضای اشتراکی سالن8: 750.000 تومان
 • قیمت صندلی اشتراکی منعطف 5 روز در ماه با مشخص کردن روز‌ها: 250.000 تومان
 • قیمت صندلی اشتراکی منعطف 14 روز در ماه با مشخص کردن روز‌ها:450.000 تومان
 • قیمت صندلی اشتراکی روزانه با مشخص کردن روزها: 50.000 تومان

مراحل همکاری با هفت‌وهشت

مرحله اول

تکمیل فرم درخواست فضا

مرحله دوم

دریافت پیام ثبت درخواست

مرحله سوم

تماس همکاران و انجام هماهنگی‌ لازم

مرحله چهارم

عضویت در فضای کار اشتراکی

مشخصات کلی فرد/تیم

با موفقیت ارسال شد
خطا خطایی در ارسال رخ داده است

اطلاعات شخصی سرپرست تیم

اطلاعات شخصی اعضای تیم

متقاضی استفاده از کدام فضا هستید؟

دفتر اختصاصیپالت (فضای نیمه اختصاصی)


میز ثابت


آیا متقاضی استفاده از کارگاه تکنیک‌وساخت هم هستید؟


آیا متقاضی استفاده از آمفی‌تئاتر هم هستید؟


آیا متقاضی استفاده از اتاق جلسه هم هستید؟